PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CASA VECCHIA INTERIORS BVBA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CASA VECCHIA INTERIORS BVBA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CASA VECCHIA INTERIORS BVBA verstrekt. CASA VECCHIA INTERIORS BVBA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM CASA VECCHIA INTERIORS BVBA GEGEVENS NODIG HEEFT

CASA VECCHIA INTERIORS BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan CASA VECCHIA INTERIORS BVBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit interieurinrichting.

HOE LANG CASA VECCHIA INTERIORS BVBA GEGEVENS BEWAART

CASA VECCHIA INTERIORS BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

CASA VECCHIA INTERIORS BVBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van CASA VECCHIA INTERIORS BVBA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CASA VECCHIA INTERIORS BVBA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. CASA VECCHIA INTERIORS BVBA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

CASA VECCHIA INTERIORS BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CASA VECCHIA INTERIORS BVBA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CASA VECCHIA INTERIORS BVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CASA VECCHIA INTERIORS BVBA op via [email protected]. casavecchiainteriors.be is een website van CASA VECCHIA INTERIORS BVBA. CASA VECCHIA INTERIORS BVBA is als volgt te bereiken:

Postadres: Burg. De Lausnaystraat 56, 9290 Berlare
Vestigingsadres: Burg. De Lausnaystraat 56, 9290 Berlare
Telefoon: 09 367 74 04
E-mailadres: [email protected]